Івано-Франківська область

13 травня 2014 - Администратор

 

Громадська організація "Лікарняна каса "прикарпаття"

Конституція України гарантує охорону здоров'я, безкоштовну медицину. Та насправді це лише фікція, адже держава не виділяє в повному обсязі необхідні для цієї мети кошти.
Люди плекають надії на зміну життя на краще… та на жаль, наразі у випадку хвороби, людина залишається сам на сам з бідою…
Рівень життя знижується, а ціни ростуть. Багато людей живе на межі бідності, а тому не може отримати якісну медичну допомогу…
Хворий починає панічно шукати кошти на лікування, позичаючи у рідних, знайомих, фінансових установах чи … на вулицях з простягнутою рукою…
Але вже зараз можна захистити себе, своє здоров'я!
Уже більше 130 років відома Німецька система, яка дозволяє забезпечити лікування всім охочим.
Це – система лікарняних кас.

Система лікарняних кас – це об'єднання потенційних пацієнтів, які не чекають милостині від держави, а своїми зусиллями та коштами забезпечують своє лікування. Лікарняна каса, у випадку хвороби, забезпечує хворого медикаментами, допомагає у проведенні досліджень, витратними матеріалами.
Лікарняна каса працює за принципом солідарності та взаємодопомоги. Ставши членом Лікарняної Каси «Прикарпаття», людина сплачує лише щомісячні членські внески (25 грн.), а всі витрати, пов’язані з її лікуванням, бере на себе Лікарняна каса.

Головна мета діяльності – об'єднання зусиль громадськості, фізичних та юридичних осіб, здійснення заходів, спрямованих на покращення медичного забезпечення членів цієї організації шляхом :
- медикаментозного забезпечення;
- діагностичного та консультативного обслуговування;
- втілення нових форм діагностики та лікування;
- постійної юридичної допомоги в складних ситуаціях з лікувальним закладом тощо.

У випадку хвороби члени Лікарняної каси безкоштовно забезпечуються медикаментами, діагностикою,консультативним обслуговування в стаціонарі, в умовах денного стаціонару, в амбулаторних умовах в межах лікувального закладу Івано-Франківської області. Лікарняна каса «Прикарпаття» працює в таких напрямках:
- одноразової систематичної фінансової, медикаментозної, матеріальної та іншої допомоги;
- систематичної фінансової, медикаментозної, матеріальної та іншої допомоги;
- розробка конкретних цільових програм;
- допомога на основі договорів про спільну діяльність;
- надання допомоги безпосередньо особистою працею, послугами тощо.
Діяльність Лікарняної каси поширюється на амбулаторне та на стаціонарне лікування.
В умовах амбулаторного лікування засоби медичного призначення (шприц, бинт, вата тощо) та медикаменти призначаються на 5-денний термін. Лікар виписує рецепт, який хворий безкоштовно обмінює на медикаменти в аптеці, яка співпрацює з Лікарняною касою. В разі необхідності продовження лікування, після повторної явки до лікаря, виписується повторний рецепт на 5-денний термін. Максимальний термін лікування за рахунок Лікарняної каси в умовах амбулаторного лікування – не більше 10 днів.
Стаціонарне лікування. У разі потрапляння в лікарню, особа пред’являє посвідчення члена Лікарняної каси та подальше її лікування та медикаментозне забезпечення проводиться за рахунок Лікарняної каси. Вам більше не потрібно буде думати, де знайти кошти на лікування, про це подбає Лікарняна каса. 
Процес лікування включає в себе терапію тільки основного захворювання та його ускладнень до 12 днів. Питання продовження лікування за рахунок Лікарняної каси більше 12 днів вирішує експертна комісія Лікарняної каси.
Членом ГО Лікарняна каса «Прикарпаття» може бути фізична особа, що досягла 18 років.

На сьогоднішній день, починаючи із серпня 2013 року,  послугами Лікарняної каси Прикарпаття скористалося близько 100 людей на суму більше 65000 грн. Крім того, надано матеріально-технічну допомогу лікувально-профілактичним закладам Коломийщини на суму близько 25000 грн.

Лікарняна каса Прикарпаття кожного дня доводить, що альтернативи Лікарняним касам на сьогоднішній день в складних економічних та політичних умовах просто немає!

 

Ваше здоровя у Ваших руках!

 

 

 

 

Громадська організація ,,Лікарняна Каса МЕДІФ’’ 

Громадська організація ,,Лікарняна Каса МЕДІФ’’  є членською  громадською організацією, що об’єднує громадян та трудові колективи  підприємств, установ,  закладів  та організацій різних форм власності і діє на підставі Конституції України, Законів України «Про об’єднання громадян», інших законів України та нормативних актів, які рекламують питання, що стосуються діяльності неприбуткових організацій.

            Основною метою діяльності ,,Лікарняної Каси МЕДІФ”  є сприяння покращенню медичного обслуговування в умовах обмеженого  бюджетного фінансування шляхом використання  залучених  коштів для  забезпечення медикаментозного, діагностичного обслуговування членів Каси в умовах стаціонарів, та денних стаціонарів  медичних закладів, що відносяться до міської та обласної комунальної власності.

 

      Прийом в члени ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ” здійснюється на добровільних засадах на основі  письмової заяви вступаючого.

            Особи, що бажають вступити до Каси, сплачують вступний (35 грн) та   щомісячні (30 грн)  членські внески у розмірах, встановлених  рішенням загальних  зборів ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”. При  несплаті членом  ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ” членських внесків протягом трьох місяців  виконавчою дирекцією порушується питання про виключення  його з членів ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”.

           Повторний вступ до ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”  осіб, які були включені, допускається у виняткових випадках, про що приймається рішення правління ,в якому також обумовлюється розмір вступного внеску та порядок вступу до ,,Лікарняної Каси”.

            Вступний та членські внески при виході з ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ” поверненню не  підлягають.

      Члени  ,,Лікарняної Каси МЕДІФ”  мають право:

§  Отримувати своєчасну та якісну медичну допомогу та медичне  обслуговування за рахунок коштів ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ” у розмірах, встановлених рішенням загальних зборів ;

§  Обирати і бути обраним до керівних органів ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”;

§  Отримувати будь-яку інформацію про діяльність ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”;

§  Вносити пропозиції до керівних органів ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ” з питань, пов’язаних з його статутною діяльністю;

§  Брати участь в усіх заходах, що проводяться ,,Лікарняною Касою  МЕДІФ”;

§  Виходити із складу ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”  в будь-який час за письмовою заявою, поданою до дирекції ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”.

      Члени  ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”  зобов'язані:

§  Дотримуватися вимог Статуту ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”;

§  Виконувати рішення керівних органів ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”;

§  Брати участь у досягненні мети і завдань ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”;

§  Підтримувати авторитет, честь і гідність членів ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”;

§  Своєчасно сплачувати внески до ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”;

§  Регулярно проходити медичні огляд, дотримуватися рекомендацій лікаря щодо здорового способу життя.

       Вищим органом управління ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ” є  конференція, яка скликається Правлінням не рідше одного разу на  рік.

Конференцією можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”. До виключної компетенції загальних зборів належить:                                                         

§  внесення змін і  доповнень до Статуту ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”,

§  призначення виконавчого директора,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”;

§  затвердження штатного розпису обслуговуючого персоналу ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”;

§  здійснення дій щодо ефективного використання майна та коштів ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”;

§  проведення торгів (тендерів) з закупівлі медикаментів для лікування членів ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”;

§  розгляд заяв членів щодо направлення їх на лікування в інші медичні заклади України;

§  виключення з членів ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”.

 

Джерелами формування майна та коштів ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ” є:

§  членські внески членів ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”;

§  безповоротна фінансова допомога .

 

Майно та кошти ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ” використовуються включно для досягнення мети  та завдань,   поставлених перед нею, виконання укладених договорів, а також для забезпечення власного функціонування у відповідності до рішень загальних зборів ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”. Кошти та інше майно ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ” не  може перерозподілятися між її членами і засновниками, використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника та її посадових осіб.

Розпорядником  коштів ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ” є голова Правління ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ” і за його дорученням виконавчий директор.

Припинення діяльності ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ” здійснюється у формі реорганізації чи ліквідації. Майно ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ” у випадку її ліквідації передається одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються  до бюджету.

Коментарі (0)

Коментарі відсутні. Ваш буде першим!

Український рейтинг TOP.TOPUA.NET