Загальні Збори

7 травня 2014 - Администратор

1.      Загальні Збори

Відповідно до Статуту Лікарняної каси:

7.2.1.Вищим органом управління Лікарняної каси є Загальні збори, які скликаються за необхідністю, але не рідше одного разу на 3 роки.

7.2.2.Чергові Загальні збори проводяться не пізніше першого кварталу третього року після останніх чергових зборів. Позачергові – скликаються з ініціативи Правління, Наглядової ради  або з ініціативи не менше 1/3  всіх членів Лікарняної каси.

7.2.7.До виключної компетенції Загальних зборів належить:

•   прийняття  Статуту, затвердження своїм рішенням змін та доповнень до Статуту, обирання керівних органів Лікарняної каси;

•   прийняття рішення про реорганізацію та саморозпуск Лікарняної каси;

•   обирання Голови Правління Лікарняної каси, його заступника та інших членів Правління Лікарняної каси;

•   обирання резерву Правління;

•   обирання Голови Наглядової ради, його заступника та членів Наглядової Ради;

•   обирання резерву Наглядової ради;

•   затвердження Положень про керівні органи Лікарняної каси, інших Положень;

7.2.8.Загальні збори:

•   заслуховують звіти Наглядової ради про фінансово-господарську діяльність Лікарняної каси, про цільове використання коштів та майна і прийняття відповідних рішень;

•   приймають рішення про заснування засобів масової інформації, інших суб’єктів господарювання, що необхідні для виконання статутної мети Лікарняної каси;

•   вирішують інші найбільш важливі питання діяльності Лікарняної каси відповідно Статуту

Коментарі (0)

Коментарі відсутні. Ваш буде першим!

Український рейтинг TOP.TOPUA.NET