НАКАЗ N360

7 травня 2014 - Администратор

 

Описание: http://www.moz.gov.ua/pi/triz.gif

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

19.07.2005

N 360

м.Київ

 

Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень

 Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби" та Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 24.07.2000 № 918 (із змінами), з метою удосконалення порядку виписування рецептів та посилення контролю за обігом лікарських засобів і виробів медичного призначення у закладах охорони здоров'я

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити: 
1.1. Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що додаються. 
1.2. Порядок відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, що додається. 
1.3. Інструкцію про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог- замовлень, що додається. 
1.4. Установити Форму журналу обліку отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров'я (додаток ).

2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 30.06.94 № 117 „Про порядок виписування рецептів та відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.07.94 за № 171/380 (зі змінами).

3. Установити, що лікарський засіб трамадол незалежно від його торговельної назви та лікарської форми виписується на спеціальних рецептурних бланках ф-3, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 58 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів" (із змінами).

4. Установити, що контроль за правилами виписування рецептів, порядком зберігання та обліком рецептурних бланків здійснює МОЗ України, контроль за порядком відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів здійснюють у межах повноважень Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення та Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів МОЗ України та її територіальні підрозділи.

5. Дія наказу поширюється на всі заклади охорони здоров'я незалежно від їх форм власності і підпорядкування та суб'єктів господарської діяльності, що займаються медичною практикою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами, відпуском лікарських засобів і виробів медичного призначення лікувально-профілактичним закладам, підприємствам, установам, організаціям.

6. Цей наказ, крім пункту 3, набирає чинності через три місяці з дня державної реєстрації у Міністерстві юстиції України, а пункт 3 набирає чинності через десять днів після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В.О.Рибчука.

Міністр

М.Є.Поліщук

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
19.07.2005 № 360

 

 

Правила 
виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і 
вироби медичного призначення

1. Загальні вимоги до виписування та оформлення рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення 
1.1. Рецепти на лікарські засоби і вироби медичного призначення (далі-Рецепти) виписуються лікарями, фельдшерами, акушерками закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування (далі-медичні працівники). 
Рецепти на лікарські засоби, вироби медичного призначення, які відпускаються на пільгових умовах чи безоплатно, дозволяється виписувати лікарям державних та комунальних закладів охорони здоров'я, завідувачам фельдшерських, фельдшерсько-акушерських пунктів за узгодженням з органами охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій.

1.2. Медичні працівники, які мають право виписувати Рецепти, є відповідальними за призначення хворому ліків та додержання правил виписування Рецептів згідно із законодавством України.

1.3. Рецепти виписуються хворому за наявності відповідних показів з обов'язковим записом про призначення лікарських засобів чи виробів медичного призначення в медичній документації (історія хвороби, медична карта амбулаторного чи стаціонарного хворого). 
Рецепти виписуються на лікарські засоби, зареєстровані в Україні, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

1.4. Рецепти повинні мати кутовий штамп закладу охорони здоров'я та завірятися підписом і особистою печаткою лікаря, а у випадках, передбачених цим наказом (п.1.14), додатково - круглою печаткою суб'єкта господарювання, що провадить діяльність, пов'язану з медичною практикою. 
Завіряти печаткою закладу охорони здоров'я або іншого суб'єкта господарювання, що провадить діяльність, пов'язану з медичною практикою, незаповнені та не підписані медичним працівником рецептурні бланки забороняється.

1.5. Лікарі, які займаються приватною медичною практикою, на рецептурних бланках у верхньому лівому куті зазначають свою адресу, номер ліцензії та дату її видачі.

1.6. Рецепти обов'язково виписуються на: 
- рецептурні лікарські засоби; 
- безрецептурні лікарські засоби, вироби медичного призначення у разі відпуску їх безоплатно чи на пільгових умовах; 
- лікарські засоби, які виготовляються в умовах аптеки для конкретного пацієнта.

1.7. Рецепти виписуються на рецептурному бланку форми № 1 (ф-1) (додаток 1) та спеціальному рецептурному бланку форми № 3 (ф-3), зразок якої затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 58 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів" (із змінами), та виготовляються друкарським способом.

1.8. Нанесення на рецептурний бланк будь якої рекламної інформації забороняється.

1.9. Назва лікарського засобу, його склад, лікарська форма, звернення лікаря до фармацевтичного працівника про виготовлення та видачу лікарських засобів пишуться латинською мовою. 
Використання латинських скорочень дозволяється тільки відповідно до прийнятих у медичній і фармацевтичній практиці (додаток 2). 
Забороняється скорочення близьких за найменуванням інгредієнтів, що може призвести до плутанини відносно того, який лікарський засіб приписано.

1.10. Спосіб застосування ліків пишеться державною мовою або мовою міжнаціонального спілкування відповідно до Закону Української РСР "Про мови в Українській РСР" із зазначенням дози, частоти, часу та умов прийому. Забороняється обмежуватися загальними вказівками типу "Зовнішнє", "Відомо" тощо.

1.11. Рецепти виписуються чітко і розбірливо чорнилом або кульковою ручкою з обов'язковим заповненням належної інформації, передбаченої формою бланка Рецепта.

1.12. Усі специфічні вказівки, помітки медичного працівника ("Хронічно хворому", "За спеціальним призначенням" тощо) додатково завіряються його підписом та печаткою.

1.13. Рецепти на лікарські засоби, крім наркотичних (психотропних) лікарських засобів та лікарського засобу трамадол (незалежно від його торговельної назви та лікарської форми далі - трамадол), і вироби медичного призначення виписуються на рецептурних бланках ф-1. 
Рецепти на наркотичні (психотропні) лікарські засоби в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами та трамадол виписуються на спеціальних рецептурних бланках ф-3. 
Рецепт ф-3 додатково підписується керівником закладу охорони здоров'я або його заступником з лікувальної роботи (а в разі їх відсутності - підписом завідувача відділення цього закладу, на якого покладена відповідальність за призначення наркотичних (психотропних) лікарських засобів та трамадолу) і завіряється печаткою суб'єкта господарювання, що провадить діяльність, пов'язану з медичною практикою.

1.14. На рецептурних бланках ф-1 дозволяється виписувати не більше трьох найменувань лікарських засобів. 
На рецептурних бланках ф-1, які залишаються в аптеці (пільгові рецепти та ті, які підлягають предметно-кількісному обліку, крім наркотичних (психотропних) лікарських засобів та трамадолу), та спеціальному рецептурному бланку ф-3 дозволяється виписувати тільки одне найменування лікарського засобу.

1.15. Рецепти на лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку (додаток 3), що відпускаються на пільгових умовах чи безоплатно, крім наркотичних (психотропних) лікарських засобів та трамадолу, виписуються у 2 примірниках на бланку ф-1.

1.16. У разі виписування безоплатно чи на пільгових умовах наркотичних (психотропних) лікарських засобів та трамадолу поряд з виписуванням Рецепта на бланку ф-3 виписуються додатково Рецепти на бланку ф-1.

1.17. Пільговим категоріям пацієнтів, що проводять ін'єкції поза межами лікувально-профілактичних закладів, дозволяється виписувати до 100 г етилового спирту безоплатно на місяць.

1.18. У разі необхідності (відрядження, відпустка тощо) пацієнту, в тому числі тим, хто має право на безоплатне чи пільгове забезпечення, дозволяється виписувати на одному рецептурному бланку лікарські засоби в кількості, передбаченій для тримісячного курсу лікування, ураховуючи норми відпуску лікарських засобів. 
При виписуванні таких Рецептів лікар повинен зробити вказівку "Хронічно хворому".

1.19. У разі необхідності, відповідно до дозового режиму, дозволяється виписувати Рецепт на лікарський засіб в кількості, необхідній для продовження чи повторення курсу лікування, шляхом зазначення кратності видачі ліків, за винятком лікарських засобів, для яких встановлені норми відпуску, зазначені в п.1.22.

1.20. Для хворих із затяжними і хронічними захворюваннями Рецепти на лікарські засоби, що містять фенобарбітал у суміші з іншими лікарськими засобами та належать до рецептурних, можуть виписуватись на рецептурному бланку ф-1 на курс лікування до одного місяця з обов'язковою вказівкою лікаря "За спеціальним призначенням ".

1.21. Забороняється виписувати Рецепти на лікарські засоби, перелічені в додатку 5 до цих Правил, та їх аналоги за дією, що використовуються для усіх видів наркозу (інгаляційного, неінгаляційного, увідного) та з метою досягнення міорелаксації при хірургічних та діагностичних втручаннях.

1.22. Забороняється виписувати в одному Рецепті наведені нижче лікарські засоби у більшій кількості, ніж та, що вказана в таблиці:

Назва лікарського засобу відпуску кількість

Граничнодопустима для засобу на один Рецепт

Амфепрамон (фепранон) драже 0,025 г

50 драже

Бупренорфін

таблетки 0,2 мг

20 табл.

таблетки 0,4 мг

20 табл.

таблетки 2 мг

10-12 табл.

ампули 0,3 мг - 1 мл

20 амп.

ампули 0,6 мг - 2 мл

10 амп.

Дименоксадол (естоцин)

таблетки 5 мг, 15 мг, 30 мг, 60 мг

12 табл.

Морфіну гідрохлорид таблетки 10 мг

ампули 1 % - 1 мл

0,1 г (загальної кількості морфіну у перерахунку на безводну основу)

Натрію оксибутірат та інші солі оксимасляної кислоти

ампули 20% - 5, 10 мл

10 амп.

флакони 66,7 % - 50 мл

1 флакон

Омнопон

ампули 1 % - 1 мл

0,1 г (загальної кількості морфіну, кодеїну, тебаїну в перерахунку на безводну основу)

Психотропні лікарські засоби*

10-12 табл., 10 амп.

Тримеперидину гідрохлорид

ампули 1,2 % - 1 мл

0,25 г (загальної кількості тримеперидину в перерахунку на безводну основу)

таблетки 25 мг

10 табл.

Триазолам (хальцион)

таблетки 0,25 мг

30 табл.

Етилморфіну гідрохлорид ** таблетки 10 мг, 15 мг

0,2 г (загальної кількості етилморфіну в перерахунку на безводну основу)

Просідол таблетки 25 мг

10 табл.

ампули 1% - 1мл

0,25 г (загальної кількості просідолу в перерахунку на безводну основу)

Трамадол ( міжнародна непатентована назва )

капсули, таблетки 0,05 г

30 капс., табл.

ампули 5%-1 мл

10 амп.

ампули 5%-2 мл

10 амп.

краплі 0,1 г в 1 мл

1 флакон 50 мл

свічки ректальні 0,1 г

20 свічок

* Віднесені до психотропних лікарських засобів згідно із Законом України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів". 
У разі надходження цих препаратів в оригінальних упаковках, що містять більшу кількість таблеток від указаної норми відпуску, дозволяється виписувати в Рецепті 1 упаковку, але не більше 50 таблеток. 
** В очних краплях та мазях етилморфіну гідрохлорид може виписуватись у кількості до 1 г за наявності вказівки медичного працівника на рецепті „За спеціальним призначенням", завіреної підписом та власною печаткою лікаря, печаткою лікувально-профілактичного закладу.

1.22.1 Наркотичні (психотропні) комбіновані лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку, виписуються медичними працівниками на рецептурних бланках ф- 1.

1.22.2 Забороняється виписувати в одному Рецепті ф-1 наркотичні (психотропні) комбіновані лікарські засоби у більшій кількості у їх складі наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, ніж та, що вказана у таблиці:

 

Назва наркотичного засобу, психотропної речовини, прекурсору

Граничнодопустима для відпуску кількість у складі наркотичного (психотропного) комбінованого лікарського засобу на 1 рецепт

Кодеїн

0,2 г

Декстропропоксифен

0,6 г

Фенобарбітал

1 г

Ефедрину гідрохлорид

0,6 г

Псевдоефедрин

0,6 г

Фенілпропаноламін

0,6 г

Ерготамін

0,02 г

Ергометрин

0,002 г

(у перерахунку на безводну основу)

 

2. Особливості виписування Рецептів на лікарські засоби, що виготовляються в умовах аптеки

2.1. При виписуванні Рецепта на лікарські засоби, що виготовляються в умовах аптеки, обов'язково зазначається їх склад.

2.2. Назви наркотичних (психотропних) та отруйних лікарських засобів пишуться на початку Рецепта, далі - усі інші лікарські засоби (інгредієнти).

2.3. При виписуванні наркотичних (психотропних), отруйних та сильнодіючих лікарських засобів у дозах, що перевищують вищі одноразові дози, медичний працівник зобов'язаний написати дозу цього засобу словами і поставити знак оклику.

2.4. Кількість твердих та сипучих лікарських засобів указується у грамах (0,001; 0,01; 0,5; 1,0), рідких - у мілілітрах, грамах, краплях.

2.5. При необхідності негайного відпуску хворому ліків у верхній частині Рецепта проставляється позначка "cito" (швидко) або "statim" (негайно).

3. Термін дії Рецепта

3.1. Рецепти на лікарські засоби, виписані на рецептурних бланках ф-1 дійсні протягом десяти днів з дня виписки, а на спеціальних рецептурних бланках ф-3 - протягом п'яти днів з дня виписки.

4. Оформлення вимог (замовлень) на лікарські засоби і вироби медичного призначення

4.1. Для забезпечення лікувально-діагностичного процесу або проведення наукових досліджень лікувально-профілактичні заклади або науково-дослідні установи можуть отримувати лікарські засоби, вироби медичного призначення з аптек та аптечних складів (баз) на вимогу-замовлення, форму якої наведено в додатку 4.

4.2. При оформленні вимоги-замовлення для отримання з аптек та аптечних складів (баз) лікарських засобів, виробів медичного призначення вона завіряється кутовим штампом, круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу або науково-дослідної установи, підписом керівника закладу (науково-дослідної установи) або його заступника з лікувальної частини.

4.3. У вимозі (замовленні) вказують найменування лікарського засобу, дозування, форму випуску (таблетки, ампули тощо), вид упаковки (коробки, флакони, туби тощо), загальну кількість.

4.4. Вимоги (замовлення) на лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку, лікарські засоби для наркозу, лікарські засоби, які належать до фармакологічних груп, що наведені в додатку 5, та лікарські засоби, наведені в таблиці п.1.22 цих Правил, виписуються на окремих бланках вимог-замовлень для кожної групи препаратів.

4.5. Вимоги-замовлення виписуються у трьох примірниках, а на лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку, вимоги-замовлення виписуються у чотирьох примірниках. 
В аптеці (аптечному складі/базі) залишається один примірник вимоги-замовлення, крім вимоги-замовлення на лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку і залишаються у двох примірниках.

 

Заступник голови Державної служби
лікарських засобів і виробів 
медичного призначення

Ю.В.Підпружников

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
Від 19.07.2005 №360

 

 

Порядок відпуску лікарських засобів і виробів
медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів

1. З аптек, їх структурних підрозділів та аптечних складів (баз) може здійснюватися відпуск лікарських засобів, лише зареєстрованих в Україні в установленому порядку, крім лікарських засобів, що виготовлені в умовах аптеки та оприбутковані в установленому порядку, за наявності копії сертифіката якості виробника, який зберігається у суб'єкта господарської діяльності. 
На вимогу споживача копія сертифіката якості на лікарський засіб, що видається виробником, повинна бути надана в термін не більше ніж одна доба.

2. Безрецептурні лікарські засоби відпускаються з аптек, аптечних пунктів, аптечних кіосків.

3. Рецептурні лікарські засоби відпускаються за рецептами медичних працівників з аптек та аптечних пунктів. 
Відпуск рецептурних лікарських засобів з аптечних кіосків забороняється.

4. Лікарські засоби, виготовлені суб'єктом господарювання в умовах аптеки, відпускаються в роздріб через його аптеки, аптечні пункти.

5. Відпуск ліків безоплатно чи на пільгових умовах за рецептами медичних працівників (далі-Рецепти) може здійснюватися з аптек та аптечних пунктів у встановленому порядку.

6. Лікувально-профілактичним закладам лікарські засоби, вироби медичного призначення відпускаються згідно з вимогами-замовленнями, порядок оформлення яких визначено Правилами виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення (далі - Правила).

7. Рецепт, який виписано з порушенням вимог Правил у дозі, яка перевищує вищий одноразовий прийом без відповідного оформлення Рецепта або містить несумісні лікарські засоби, уважається недійсним. На такому Рецепті проставляється штамп "Рецепт недійсний" і повертається хворому.

8. Наркотичні (психотропні) лікарські засоби, що виписуються на спеціальних рецептурних бланках ф-3, відпускаються тільки з аптек та аптечних складів (баз), які мають ліцензії на види діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, і які містяться в одній адміністративно-територіальній одиниці (місті, районі, області) з лікувально-профілактичним закладом, до якого прикріплені з цією метою наказом відповідного управління охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій.

9. Відпуск лікарських засобів здійснюється з урахуванням норм відпуску, визначених у п. 1.22 Правил. 
Усі інші лікарські засоби відпускаються з аптек у вказаній в Рецепті кількості. 
При необхідності допускається порушення вторинної промислової упаковки для відпуску меншої кількості лікарського засобу. 
Порушення первинної упаковки лікарського засобу не дозволяється.

10. Забороняється відпускати з аптек за рецептами ветеринарних лікарів лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку.

11. Рецепти на лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров'я, та ті, за якими ліки відпущені безоплатно чи на пільгових умовах, залишаються і зберігаються в аптеці.

12. На Рецептах, крім перелічених у п.11 цього Порядку, при відпуску за ними лікарських засобів, проставляється штамп "Відпущено" і повертаються хворому. 
Відпуск лікарських засобів за Рецептами із штампом "Відпущено" заборонено. 
У разі відпуску меншої, ніж виписано в Рецепті, кількості лікарського засобу ставиться штамп "Відпущено" і робиться відмітка про кількість відпущеного лікарського засобу.

13. При відпуску виготовлених в умовах аптеки лікарських засобів, що містять отруйні, наркотичні (психотропні) лікарські засоби та трамадол, хворим замість Рецепта видається сигнатура з жовтою смугою у верхній частині і написом чорним шрифтом на ній "Сигнатура" (додаток).

14. Калію перманганат відпускається з аптек і аптечних пунктів без Рецепта, тільки у розфасованому у споживчу упаковку вигляді, 3 - 5 грам на один відпуск. 
Відпуск калію перманганату з аптечних кіосків, а також у кількості, більшій за зазначену, забороняється. 
Відпуск хворим інших прекурсорів, віднесених до таких відповідно до законодавства, забороняється.

15. Термін зберігання Рецептів та вимог-замовлень в аптеках:

15.1. Рецепти на відпущені лікарські засоби, що виписані на спеціальних рецептурних бланках ф-3, зберігаються в аптеках протягом п'яти років (не враховуючи поточного року).

15.2. Рецепти (ф-1) на лікарські засоби, відпущені безоплатно чи на пільгових умовах, зберігаються в аптеках протягом трьох років (не враховуючи поточного року).

15.3. Рецепти на лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку (за винятком лікарських засобів, виписаних на спеціальних рецептурних бланках ф-3), зберігаються в аптеках протягом одного року (не враховуючи поточного року).

15.4. Вимоги-замовлення зберігаються протягом трьох років (не враховуючи поточного року).

15.5. По закінченні терміну зберігання всі Рецепти та вимоги-замовлення підлягають знищенню у встановленому законодавством порядку.

16. Лікарські засоби та вироби медичного призначення належної якості, відпущені з аптек та їх структурних підрозділів, поверненню не підлягають.

17. В аптеках та їх структурних підрозділах забороняється реклама рецептурних лікарських засобів. 
У залі обслуговування населення на вітринах, у скляних та відкритих шафах тощо дозволяється розміщувати лікарські засоби, що відпускаються без Рецепта, та ті, що відпускаються за Рецептом з обов'язковою позначкою „Відпуск за рецептом лікаря".

18. У разі відсутності лікарського засобу, виписаного медичним працівником, пацієнту, за його згодою, може бути запропоновано лікарський засіб за іншою торговельною назвою, але з такою самою діючою речовиною (за міжнародною непатентованою назвою), формою відпуску та дозуванням, як і лікарський засіб, виписаний у Рецепті. Зазначена норма не поширюється на лікарські засоби, які відпускаються безоплатно і на пільгових умовах, та ті, що підлягають предметно-кількісному обліку.

 

Заступник голови Державної служби
лікарських засобів і виробів 
медичного призначення

Ю.В.Підпружников

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
Від 19.07.2005 №360

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок зберігання, обліку та знищення
рецептурних бланків та вимог-замовлень

1. Лікувально-профілактичні заклади отримують рецептурні бланки ф-1 через відповідні управління охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій, а спеціальні рецептурні бланки ф-3 - через аптечні склади (бази) або місцеві управління (відділи) охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій. 
Рецептурні бланки ф-1 видаються медичним працівникам у необхідній кількості для роботи протягом місяця. 
Юридичні і фізичні особи, які займаються медичною практикою на підприємницьких засадах, рецептурні бланки ф-1 отримують за домовленістю в місцевих управліннях (відділах) охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій або вирішують питання їх придбання самостійно.

2. Спеціальні бланки ф-3 відпускаються лише суб'єктам господарювання, лікарі яких мають право виписувати на таких бланках наркотичні (психотропні) лікарські засоби та лікарський засіб трамадол незалежно від його торговельної назви та лікарської форми (далі-трамадол).

3. Рецептурні бланки повинні зберігатися: 
-бланки ф-1 - у замкнених шафах, 
-бланки ф-3 - у замкнених вогнетривких сейфах.

4. Наказом суб'єкта господарювання призначається особа, яка відповідає за зберігання, облік та видачу рецептурних бланків. Облік рецептурних бланків ф-3 ведеться в спеціальних журналах (книгах) обліку за формою згідно з чинним законодавством. 
Сторінки журналу повинні бути пронумеровані, а журнал - прошнурований, завірений підписом керівника та печаткою суб'єкта господарювання.

5. Медичні працівники, які виписують лікарські засоби на спеціальних рецептурних бланках ф-3, є відповідальними за схоронність цих бланків.

6. Запас спеціальних рецептурних бланків ф-3 на поточні потреби в лікувально-профілактичних закладах не повинен перевищувати одномісячної потреби в них.

7. При звільненні медичного працівника залишки рецептурних бланків повертаються до місця їх отримання.

8. Один раз на квартал постійно діюча інвентаризаційна комісія лікувально-профілактичного закладу перевіряє наявність бланків Рецептів у відповідальної особи і відповідність їх кількості даним, зазначеним у книзі обліку. 
У разі невідповідності книжкового залишку і фактичної наявності особа, яка відповідає за отримання, зберігання і видачу рецептурних бланків, несе відповідальність у встановленому порядку.

9. Органи охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій зобов'язані регулярно контролювати лікувально-профілактичні заклади щодо забезпечення схоронності рецептурних бланків.

10. Після закінчення терміну зберігання рецептів ф-3 та вимог (замовлень) на наркотичні (психотропні) лікарські засоби та трамадолу вони знищуються в порядку встановленому законодавством.

11. Після закінчення терміну зберігання рецептів ф-1 та вимог (замовлень), крім зазначених у п. 10 цієї Інструкції, вони знищуються шляхом спалювання комісією, яка призначається керівником закладу. Комісія складає відповідний акт знищення, що затверджується керівником закладу.

 

 

Заступник голови Державної служби
лікарських засобів і виробів
медичного призначення

Ю.В.Підпружников

 

 

 

 

Додаток
До наказу МОЗ України
Від 19.07.2005 №360

 

 

Журнал обліку отруйних та сильнодіючих
лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку
в закладах охорони здоров'я

 

 

 

Журнал обліку отруйних та сильнодіючих лікарських засобів
повинен бути пронумерований, прошнурований і
завірений підписом керівника та 
скріплений печаткою суб'єкта господарювання

 

Продовження додатка
до наказу МОЗ України від 19.07.2005 № 360

Місяць

Залишок на перше число місяця

Надходження

Надходження та залишок разом за місяць

Види видатку

Видаток

№ документа та дата

кількість

№ документа та дата

кількість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень

 

 

 

 

 

 

За амбулаторною рецептурою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лікувальні установи, аптечні пункти тощо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продовження

Видаток

Видатки за місяць за кожним з видів

Усього за місяць за усіма видами видатків

Залишок на кінець місяця

Фактичний залишок

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови Державної служби
лікарських засобів і виробів 
медичного призначення

Ю.В.Підпружников

 


 

                                                          Додаток 1

                                                                                                        до Правил виписування рецептів та               

                                                                                         вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби                                                                                                         

                                                                                                                медичного призначення

                                                                                                                    

 

 

 

        

 Прізвище, ім’я  та по батькові і

 вік хворого            ————————————————————————————————

 Адреса хворого або номер

 медичної карти

 амбулаторного хворого  —————————————————————————————

 Назва та кількість

 виписаних лікарських

 засобів                —————————————————————————————————

 

 Номер рецепта —————                                                      "....."..........20... р

                                                                                                          (дата виписки рецепта)

 

л і н і я      в і д р и в у

................................................................................................................................................................

 

        Форма рецептурного   бланка    1  (ф-1)  для  виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення, що відпускаються  за повну вартість, безоплатно, з оплатою 50%, і таких, що підлягають предметно-кількісному обліку (розмір 105 х 150)

 

 * Назва закладу                                                                                             Код закладу за ЗКУД

  (штамп закладу)                                                                                          Код закладу за ЗКПО

                                                                                                                       Медична документація ф-1

 ————————————————————————————————————————

                                                                                                                       Номер рецепта ______

 Р Е Ц Е П Т                                                                                                 "____"________20___р

(дорослий, дитячий – потрібне підкреслити)                                            (дата виписки рецепта)                                                                        

 ————————————————————————————————————————

 За повну вартість                                Безоплатно                                               Оплата 50%

 ————————————————————————————————————————

 Прізвище, ім’я та по батькові і

 вік хворого            ————————————————————————————————

Адреса хворого або номер

 медичної карти

 амбулаторного хворого  —————————————————————————————

 Прізвище, ім’я та по батькові

 лікаря                 —————————————————————————————————

 

 ————————————————————————————————————————

               I  Rp:

               I

               I

 ————————————————————————————————————————

               І  Rp:

               І

               І

Продовження додатка 1

               І  Rp:

               І

               І

_________________________________________________________________________________

 Підпис та особиста печатка

 лікаря (розбірливо)                                                                                             М. П.

 

 Рецепт дійсний протягом  10 днів                                             печатка лікувально - профілактичного      

                                                                                                                               закладу

                                                                                                                          

                                                                                                                                  

 

____________________________________________________________________________________________

Пам'ятка лікарю

(друкується на зворотному боці рецептурного бланка)

 

     Код лікувально-профілактичного закладу друкується друкарським способом або ставиться штамп.

     Рецепт виписується   латинською   мовою,  розбірливо,  чітко, чорнилом або кульковою ручкою, виправлення забороняються.

     На одному рецептурному бланку виписується:  одне найменування лікарського засобу,  що вміщує отруйні або наркотичні лікарські засоби або 1 – 3 найменування інших лікарських засобів.

     Дозволяються тільки прийняті правилами скорочення позначень.

     Тверді і сипучі речовини в грамах (0,01; 0,5; 1,0), рідкі – в мілілітрах, грамах і краплях;

     Спосіб вживання пишеться державною мовою відповідно до Закону України "Про  мови в Українській РСР", забороняється обмежуватись  загальними вказівками:  "Внутрішнє", "Зовнішнє", "Відомо" і т. ін.

 

 

 

                                                                                              —————————————————

                                                                                                Штамп аптеки

 ————————————————————             —————————————————

 № лікарської форми

 індивідуального виготовлення                                           Перевірив                              Відпустив

 ————————————————————————————

 Прийняв       Виготовив

 

 

     *) Лікарі, які займаються приватною медичною практикою, у верхньому лівому куті зазначають свою адресу, номер ліцензії.

                                                                                                           

 

 

 

 

Заступник голови Державної

служби лікарських засобів і

виробів медичного призначення                                             Ю.В. Підпружников

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Додаток 2

                                                                                                         до Правил виписування рецептів та

вимог-замовлень

                                                                                                               на лікарські засоби і вироби

                                                                                                                   медичного призначення

                                                                                                                     

 

                                              Найважливіші рецептурні скорочення

——————————————————————————————————

 Скорочення на

 латинській мові            Повне написання                              Переклад

———————————————————————————————————

          1                                                   2                                                   3

———————————————————————————————————

aa                                  ana                                            по, порівну

ac. acid.                        acidum                                      кислота

amp.                             ampulla                                     ампула

ag.                                agua                                           вода

ag. pur.                         adua purificata                          очищена вода

but.                               butyrum                                    масло (тверде)

comp., cps., cp.            compositus (a, um)                   складний

D.                                 Da, Detur, Dentur                     видай, нехай буде видано,                         

                                                                                       нехай будуть   видані

D. S.                             Da Signa, Detur                        видай, познач

                                     Signetur                                    нехай буде видано

                                                                                       позначено, видати позначити

D. t. d.                          Da (Dentur)tales                       видай (видати)

                                      doses                                        таких доз

dil.                                 dilutus                                      розведений

div. in. p. aeg.               divide in partes                         розділи на

                                      aequales                                   рівні частини

extr.                               extractum                                 екстракт, витяжка

f.                                    fiat(fiant)                                 нехай утвориться  (утворяться)

gtt.                                 gutta, guttae                             крапля, краплі

inf.                                 infusum                                    настій

in ampull.                      in ampullis                               в ампулах

in tab.                            in tabulettis                              в таблетках

lin.                                 linimentum                               рідка мазь

lig.                                 liguor                                        рідина

M. pil.                           massa pilularum                       пілюльна маса

M.                                 Misce, Misceatur                    змішай, нехай   буде змішано,

                                                                                      змішати

N.                                 numero                                     числом

ol.                                 oleum                                        олія

pil.                                pilula                                        пілюля

P. aeg.                           partes aegueles                        рівні частини

pulv.                             pulvis                                       порошок

q. s.                              quantum satis                           скільки буде потрібно, скільки

                                                                                      необхідно

r., rad.                           radix                                         корінь

Rp.                               Recipe                                       візьми

Rep.                             Repete, Repetatur                      повтори, нехай буде повторено

rhiz.                              rhizoma                                     кореневище

Продовження додатка 2

 

 

2

 

S.                                  Signa, Signetur                          Познач, Нехай буде позначено

sem.                              semen                                        насіння

simpl.                           simplex                                      простий

sir.                                sirupus                                      сироп

sol.                               solutio                                        розчин

supp.                            suppositorium                            свічка, супозиторії

tab.                               Tabuletta                                   таблетка

t-ra., tinct., tct              tinctura                                      настойка

ung.                              unguentum                                 мазь

vitr.                              vitrum                                        склянка

ppt., praec.                   praecipitatus                              осаджений

past.                             pasta                                           паста

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови Державної

служби лікарських засобів і

виробів медичного призначення                                        Ю.В. Підпружников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Додаток  3

                                                 до Правил виписування рецептів та

вимог-замовлень              

                                                                                                            на лікарські засоби і вироби                                                                                                         

                                                                                                                медичного призначення

                                                                                                                    

                                                     

Перелік лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному

обліку в закладах охорони здоров’я

 

1.     Наркотичні лікарські засоби.

 

2. Психотропні лікарські засоби.

 

3. Отруйні та сильнодіючі лікарські засоби (за міжнародними непатентованими назвами):

            атропін та його солі (порошок),

            буторфанол,

            клонідин,

            тетракаїн (порошок),

            трамадол,

            тригексифенідил.

 

4. Наркотичні (психотропні) комбіновані лікарські засоби, які містять на одиницю дози (у перерахунку на безводну основу):

              кодеїну                                                            більше 10 мг

              декстропропоксифену                                    більше 50 мг

              фенобарбіталу                                                 більше 20 мг

              ефедрину                                                          більше 15 мг

              псевдоефедрину                                              більше 30 мг

              фенілпропаноламіну                                       більше 30 мг

              ерготаміну                                                        більше 2 мг

              ергометрину                                                     більше 0,2 мг                                         

 

Примітки.

               1. Не підлягають предметно-кількісному обліку медичні аптечки  транспортних засобів, у які входить розчин буторфанолу  тартрату для  ін’єкцій 0,2% по 1 мл у шприц-тюбиках.  

 

                     2. Міністерству охорони здоров'я  Автономної  Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я обласних (міських) держадміністрацій спільно з об'єднаннями (підприємствами) "Фармація" дозволяється,  при потребі,  розширювати даний перелік, а керівникам лікувально-профілактичних закладів - установлювати  у відділеннях предметно-кількісний    облік   і   інших лікарських засобів.

 

Заступник голови Державної

служби лікарських засобів і

виробів медичного призначення                                               Ю.В. Підпружников                      

 

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                         Додаток  4

                                                 до Правил виписування рецептів та

вимог-замовлень              

                                                                                                            на лікарські засоби і вироби                                                                                                         

                                                                                                                медичного призначення

Форма вимоги-замовлення

 

             Назва закладу (відділення тощо)                                                  Код закладу за ЗКУД

             Штамп закладу                                                                               Код закладу за ЗКПО

 

    Аптека №____                                                                                    

            

             ВИМОГА-ЗАМОВЛЕННЯ №                                                           

                  від___________200__р.                                                                                    


 Кому_______________                                     Через кого________________________

 

   Довіреність №____________ від __________

 

з/п

Найменування товару

Одиниця виміру

(код)

Кількість упаковок

(шт.)

За роздрібними цінами

За

оптовими

цінами

замовлено

відпущено

ціна

сума

ціна

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продажна сума ______________________________________________________________

                                                                   (словами)

 

Затребував ________________________                            Відпустив ___________________

                                                                                                              Одержав ____________________

 

П.І.Б. керівника закладу  ___________________    Завідувач аптеки________________                                                                            

 

Головний бухгалтер         ___________________                                                                     

 

Кругла печатка закладу

 

Дата ____________

 

 

Заступник голови Державної

служби лікарських засобів і

виробів медичного призначення                                              Ю.В. Підпружников

                                                                                                                 

                                                                                                                         Додаток  5

                                                  до Правил виписування рецептів та

вимог-замовлень              

                                                                                                            на лікарські засоби і вироби                                                                                                         

                                                                                                               медичного призначення

 

Перелік лікарських засобів (за міжнародними непатентованими назвами), на які не дозволяється виписувати Рецепти

Фармакотерапевтична група

Міжнародна непатентована назва

Засоби для наркозу

 

 

Азоту закис

 

Галотан

 

Гексенал

 

Гексобарбітал

 

Диетиловий ефір

 

Енфлуран

 

Етомідат

 

Ізофлуран

 

Кетамін

 

Метогексітал

 

Натрію оксибат*

 

Предіон

 

Пропанідид

 

Пропофол

 

Тіопентал натрію

Опіоїдні аналгетики

 

 

Реміфентаніл

 

Фентаніл

Нейролептики

 

 

Дроперидол

Похідні безнодіазепіну

 

 

Мідазолам**

 

Флунітразепам**

Міорелаксанти периферичної дії

 

 

Атракурій***

 

Ботулінічний токсин (Botulinum A Toxin)

 

Векуроній***

 

Мівакурій***

 

Панкуроній***

 

Піпекуроній***

 

Суксаметоній***

 

Тубокурарин***

 

Цисатракурій***

Діагностичні радіофармацевтичні препарати

без винятку

Терапевтичні радіофармацевтичні препарати

без винятку

 

*    Лікарські форми для внутрішньовенного введення

**  Лікарські форми для внутрішньовенного та внутрішньом‘язевого введення

*** Включаючи їх сольові похідні

 

Заступник голови Державної

служби лікарських засобів і

виробів медичного призначення                                               Ю.В. Підпружников

 

 

 

                                                                                                         Додаток

                                                                                                          до Порядку відпуску лікарських

                                                                                                             засобів і виробів  медичного

                                                                                                              призначення   з  аптек та їх

                                                                                                                структурних підрозділів

 

                                                                

 

 

                                                     

 

СИГНАТУРА

 

 ___________________________                                                                      Розмір 80 х 148 мм

   назва населеного пункту

 

 Аптека № _______ Рецепт № ________

 Прізвище, ім’я та по батькові і вік хворого __________________________________________

  _______________________________________________________________________________

Rр:

 

Прізвище,ім’я та по     батькові________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________

 Приготував ______________________________________________________________________

 Перевірив  ______________________________________________________________________

 Відпустив  _______________________________________________________________________

 Дата       ____________________________________ Ціна ________________________________

 

 Для повторного відпуску ліків необхідний новий рецепт лікаря.

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови Державної

служби лікарських засобів і

виробів медичного призначення                                               Ю.В. Підпружников

 

 

 

Коментарі (0)

Коментарі відсутні. Ваш буде першим!

Український рейтинг TOP.TOPUA.NET