ПОЛОЖЕННЯ Про лікаря-експерта громадської організації «Лікарняна каса «Прикарпаття»

7 травня 2014 - Администратор

 ПОЛОЖЕННЯ

Про лікаря-експерта громадської організації

«Лікарняна каса «Прикарпаття»

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.         Лікарем-експертом може бути фахівець з вищою медичною освітою, який одержав підготовку по лікарській спеціальності і має стаж роботи по ній не менше 5 років.

1.2.         Лікар-експерт проводить роботу з експертизи якості медичної допомоги на підставі договору громадської організації «Лікарняна каса «Прикарпаття» (далі – ЛК) з лікувальним закладом, а також при звертанні члена ЛК, іншої громадської організації, що здійснює діяльність по захисту прав пацієнта чи медичного працівника.

1.3.         Лікар-експерт у своїй роботі керується діючими законодавчими актами України, іншими нормативно-правовими документами, що регулюють  правові відносини в системі експертизи якості медичної допомоги і даним Положенням.

1.4.         Порядок і умови оплати праці лікаря-експерта визначаються трудовим договором із ЛК.

1.5.         Дії лікаря-експерта не повинні суперечити професійній етиці й медичній деонтології.

1.6.         Лікар-експерт для підтвердження своїх повноважень повинен мати посвідчення з вказаним терміном його дії.

1.7.         Основним завданням лікаря-експерта є:

·        оцінка доцільності вибору медичної технології;

·        термінів і якості медичної допомоги, що надається, її відповідність установленим стандартам (технологічним картам діагностики й лікування) і умовам договору;

·        контроль за відповідністю призначених ліків, адекватністю їх разової, курсової дози встановленому діагнозу та відповідності «Фармацевтичному формуляру»;

·        контроль за дотриманням лікуючими лікарями переліку захворювань, при яких ЛК не забезпечує своїх членів лікарськими засобами та медикаментами.

2.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЛІКАРЯ-ЕКСПЕРТА

 

2.1.Лікар-експерт здійснює експертизу кожного випадку захворювання члена ЛК в межах своєї компетенції.

2.2.У випадку виникнення ситуації, що виходить за рамки його компетенції, лікар-експерт запрошує позаштатного фахівця.

2.3.Позаштатний фахівець не має права здійснювати експертизу в медичних закладах, з якими перебуває в трудових чи договірних відносинах, і брати участь у розборі експертних випадків, коли пацієнтом є його родич чи хворий, у лікуванні якого експерт  брав участь.

2.4.Після закінчення проведення експертизи лікар-експерт складає «Акт експертного контролю».

2.5.Медичний заклад, у якому проводиться експертиза, зобов'язаний надати лікарю-експерту первинну медичну документацію, необхідну для оцінки якості медичної допомоги.

 

3.ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЛІКАРЯ-ЕКСПЕРТА

 

3.1.Лікар-експерт має право:

·        Проводити експертизу в медичних закладах, що мають договірні відносини з громадською організацією «Лікарняна каса «Прикарпаття».

·        Користуватися первинними медичними документами, необхідними для оцінки експертного випадку.

·        Відмовитися від проведення експертизи до її початку чи в процесі її проведення, не мотивуючи причину  відмови.

·        Брати участь у підготовці претензійних і позовних матеріалів для розгляду їх додатковою експертизою.

·        При роботі в групі експертів оформляти особливий погляд, що відрізняється від погляду інших експертів, за результатами контролю якості медичної допомоги і вимагати проведення додаткової експертизи.

·        Вносити пропозиції керівництву ЛК по поліпшенню організації і підвищенню якості  медичної допомоги в лікувальних закладах, що перебувають з ними в договірних відносинах.

·        Одержувати відомості про виконання своїх рекомендацій і, у випадку, коли їх невиконання загрожує здоров'ю чи життю пацієнтів, інформувати письмово керівництво ЛК й лікувального закладу про порушення договірних відносин.

3.2.Лікар-експерт зобов'язаний:

§  Проводити експертну оцінку в присутності уповноваженого представника медичного закладу, на базі якого проводиться експертиза якості медичної допомоги.

§  Представляти компетентну й об'єктивну оцінку якості медичної допомоги на основі вивчення первинної медичної документації, а в необхідних випадках – особистого огляду пацієнтів.

§  При необхідності, клопотатися про залучення до експертизи інших експертів.

§  Обговорювати з лікуючим лікарем і керівництвом  медичного закладу результати експертизи.

§  Представляти рекомендації з підвищення якості надання медичної допомоги й поліпшенню роботи фахівців.

§  Складати за результатами експертизи відповідний висновок, оформляти результати перевірки актом встановленої форми і надавати екземпляр акта керівництву закладу охорони здоров'я після закінчення перевірки.

§  Звітувати керівнику ЛК про результати роботи з наданням акта експертного контролю.

3.3.Відповідальність лікаря-експерта

§  Лікар-експерт у встановленому порядку несе відповідальність у межах своїх повноважень і компетенції за якість і об'єктивність проведеної експертизи.

Коментарі (0)

Коментарі відсутні. Ваш буде першим!

Український рейтинг TOP.TOPUA.NET